BackUS1177.2  
DateSLB Course SponsorLocation
May 24 - 26, 2004OFSNoyabrsk, Russia
Attendees
Serge Kotenkov
Yury Zelensky
Konstantin Seleznev
Valevy Tyurenok
Julia Rozgon
Yury Belkov
Yury Opoitsev
Olga Senalk
Kassian Davygora
Nacer Abakarin
Frederic Perrier
Tony McCourt
Lubomir Vyshatitsky
Andrey Kovalev