BackUS1448.1 A 
DateSLB Course SponsorLocation
May 2 - 4, 2006Vladimir KononenkoNefteyugansk, Russia
Attendees
Roman Dertinov
Steve Jeffries
Alexey Popov
Philippe Tissemer
Natalya Sizykh
Mikhail Gorshkov
Natalia Ovchinnikova
Andrey Sverbil
Scott Haywood