BackUS1448.2 E 
DateSLB Course SponsorLocation
May 5 - 6, 2006Vladimir KononwnkoNefteyugansk, Russia
Attendees
Natalia Ovchinnikova
Philippe Tissemer
Mikhail Gorshkov
Alexey Popov
Andrey Sverbil
Roman Dertinov
Scott Haywood
Steve Jeffries
Natalya Sizykh