BackUS1647.2  
DateSLB Course SponsorLocation
May 17 - 18, 2007Vyacheslav SemkovNefteyugansk, Russia
Attendees
Marina  Teplenkaya
Yury  Gefel
Anders  Krag
Denis  Naumchik
Lekan  Gidado
Nadime  Vafin
Vyacheslav  Maleev
Vyacheslav  Semkov
Sergey  Turchin
Todd  Giasson
Imad  Mardini
Sergey  Namitov
Oksana  Mankova
Sean  Daniels