BackUS1788.1  
DateSLB Course SponsorLocation
Mar 17 - 19, 2008Avazbek KarimovTyumen, Russia
Attendees
Oleg Kusov
Alexander D. Shapovalov
Olga Usova
Avazbek Karimov
Vitaly Fedorov
Vladimir Kasnacheevsky
Dmitry Semenov
Vadim Korneev
Evgeny Artamonov
Maxim Paskhalov
Vladimir Khan
Nikolay Zamyatin
Evgeny Anikanov
Alexander Kabanov
Marat Latypov