BackUS1788.1E  
DateSLB Course SponsorLocation
Mar 20 - 21, 2008Avazbek KarimovTyumen, Russia
Attendees
Oleg Kusov
Evgeny Anikanov
Alexander D. Shapovalov
Olga Usova
Marat Latypov
Vitaly Fedorov
Vadim Korneev
Nikolay Zamyatin
Sergey Kurskeev
Nikita Nurgaliev
Avazbek Karimov
Evgeny Artamonov
Vladimir Kasnacheevsky
Dmitry Semenov
Alexander Kabanov
Maxim Paskhalov
Vladimir Khan