BackUS1788.2  
DateSLB Course SponsorLocation
Apr 21 - 23, 2008Daniel DollNoyabrsk, Russia
Attendees
Alexey Zyryanov
Gennadiy Gilev
Andrey Mokhovikov
Alexander Kirsanov
Alexander Shapovalov
Rob Heiberger
Sergey Kharchenko
Rustam Ishkildin
Galina Belova