BackUS1788.2E  
DateSLB Course SponsorLocation
Apr 24 - 25, 2008Daniel DollNoyabrsk, Russia
Attendees
Sergey Kharchenko
Galina Belova
Gennadiy Gilev
Rustam Ishkildin
Alexander Shapovalov
Rob Heiberger
Andrey Mokhovikov
Alexander Kirsanov
Alexey Zyryanov
Alexander Sorokin