BackUS1788.3  
DateSLB Course SponsorLocation
May 5 - 7, 2008Vyacheslav SemkovTyumen, Russia
Attendees
Leonid Rychkov
Irina Karpova
Mikhail Kasperovich
Juan Carlos Yepez
Alexey Breykin
Natalia Mishagina
Alexey Ushakov
Sergey Fakhreev
Elena Matveeva
Shamil Bazyrov